Minimum Viable Product

Oheisen kaltainen kuva tuntuu olevan yleisin kuva aiheesta Minimum Viable Product (MVP) (Googlen kuvahaun perusteella). Kuva on erittäin havainnollinen ja tietyllä tavalla hauska, mutta valitettavasti antaa täysin väärän kuvan todellisuudesta. varmaan jossain opetustilanteessa tuosta voidaan irroittaa vain joku pieni opetus, mutta mielestäni siinä on kaksi olellista virhettä. Ehkä sitä voisikin käytää opettamaan kuinka MVP:ia ei kannata tehdä.

Opetus 1. Minimum Viable Product on ensimmäinen malli tuotteestasi

MVP on ensimmäinen versio tuotteesta, jonka voi julkistaa – oli se sitten oikeille markkinoille, valituille “early adopter” asiakkaille tai vaikkapa mahdollisille rahoittajille. Mikäli päämääränä on tehdä auto, tuskin asiakkaat ovat tyytyväisiä saadessaan rullalaudan, skootterin tai vaikkapa polkupyörän. Kulkuvälineitä kaikki, mutta eivät anna mitään kuvaa mahdollisesti tulevasta autosta. MVP:n täytyy antaa käsitys tulevasta tuotteesta, jolloin sen pitää sisältää edes jotain sellaista, minkä avulla tulevan tuotteen hahmottaa. Millainen käsitys sinulle tulisi autosta saadessasi käteen saman firman valmistaman rullalaudan? Henkilökohtaisesti, vanhana rullalautailijana, kyllä pitäisin rullalaudasta, mutta silti en saisi mitään ajatusta tulevasta autosta.

Auto on sinänsä aika huono esimerkki jo lähtökohtaisesti, mutta mikäli esimerkiksi halutaan välttämättä ottaa auto, MVP voisi olla ensimmäinen mahdollisimman karsittu versio ajettavasta autosta – kori, josta voi hahmottaa tulevan designin, ensimmäinen versio moottorista, jne. Joka tapauksessa edes kunnon moottoripyörä ei voi olla auton MVP.

Opetus 2. Rakenna inkrementaalisesti

Rakennettaessa minimituotetta, pitää tähtäimessä olla koko ajan oikea tuote ja työn täytyy pääasiassa keskittyä itse lopullisen tuotteen tekemistä. Esimerkkinä voisi ajatella kahta tiimiä, jotka haluavat rakentaa auton. Ensimmäinen tiimi työskentelee koko ajan tulevan auton kimpussa. Toinen tiimi tekee ensin rullalaudan, potkulaudan, polkupyörän, moottoripyörän ja lopulta viimeisenä auton. Luultavasti ensimmäisellä tiimillä on auto valmiina samoihin aikoihin, kun toinen tiimi on saanut moottoripyöränsä valmiiksi ja aloittelee autonsa tekemistä.

Tulkintoja Minimum Viable Productista

Ajatus MVP tuotteesta myös hiukan vaihtelee. Osa on sitä mieltä, että sen täytyy olla riittävän hyvä tuote oikeille markkinoille ja osa taas pitää sitä mallina rajoitetulle joukolle asiakkaita tai rahoittajia. Itse pitäisi MVP:ia enemmän minimituotteena oikeille markkinoille ja tuollaista esittelytuotetta kutsuisin demoksi, prototyypiksi tai vaikkapa alpha -versioksi.

Tyypillisesti MVP mallia pidetään startup -yrityksien toimintatapoina, mutta se soveltuu mainiosti myös suuremmille yrityksille. MVP mallin avulla vähennetään huomattavasti riskejä liittyen aikatauluihin. Aluksi kaikki keskittyy MVP tuotteen tekemiseen, minkä jälkeen vasta tehdään lisäominaisuuksia ja hienosäädetään tuotetta. Eli mikäli deadline iskee, niin on jotain tarjota markkinoille, eikä aikatauluja kokonaan missata.

Loppusanat

Kirjoitin MVP ajattelusta aikaisemmin blogissani otsikolla Agile Product Management, jossa myös hiukan kerrotaan MVP:sta. On hyvä ymmärtää, että MVP ja Ketterä tuotteistaminen ovat eri asioita, mutta eivät keskenään toisiaan poissulkevia. Ketterällä tuotteistamisella saadaan valmistettua tuote, jossa MVP voi toimia eräänlaisena välituotoksena ennen lopullista myytävää tuotetta.

Itse MVP ajattelumallissa on mielestäni tärkeintä seuraavat asiat:
– Pyri kokeilemaan tuoteideaasi mahdollisimman nopeasti
– Pyri saamaan tuotteesi valikoiduille asiakkaille kokeiltavaksi mahdollisimman pian
– Rakenna ensimmäiset tuoteversiosi siten, että ne toimivat pohjana lopulliselle tuotteelle
– Pyri saamaan tuotteesi idea, miten se erottuu kilpailijoistaan, esiin jo MVP tuotteessa

Kannattaa myös miettiä minimituotteen julkistamisessa mahdollista merkitystä yrityksesi brändille. Huono ja keskeneräinen tuote voi olla haitaksi yrityksesi maineelle, joten vaihtoehtoina on joko valikoida “testiasiakkaat” tai pyrkiä tuomaan selkeästi esille tuotteen olevan vasta testikäytössä. Myös rahoittajat saattavat saada yrityksestäsi huonon kuvan, mikäli heille esittelemäsi MVP tuote osoittautuu täysin sekundaksi.

PS. Ohessa mielestäni huomattavasti parempi kuva aiheesta

Minimum Viable Product

Saku
Founder, CEO and SW nerd of Eeku Oy. Yrittäjä, toimitusjohtaja ja koodinörtti @ Eeku Oy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.