KOULUTUSPALVELUT


Tehokkaat ja käytännönläheiset
Agile-koulutukset

Haluatteko ottaa muuttaa tuotekehityksenne toimintatavat ketteriksi vai tuntuuko ketterä prosessinne tökkivän? Tilaa meiltä Pohjois-Suomen parhaat Agile Scrum koulutukset!

Olemme erikoistuneita erityisesti Agile Scrum -menetelmän soveltamiseen käytännöss. Vahvuutemme on pitkä käytännön kokemus ja käytännönläheinen ote, joka tarjoaa suoraan oppeja sovellettavaksi työhön. Emme siis tarjoa mitään oppikirjamaista teoriapakettia, vaan todellisia välineitä projektityöskentelyn kehittämiseen.

Suosittelemme Agile Scrum koulutuksia kokonaisille tiimeille, sillä silloin jokaiselle on yhtenäinen käsitys Agile Scrum rooleista ja toimintamalleista. Koulutuksemme ovat arvokkaita myös projekti- ja tuotemanagereille, sillä ne sisältävät paljon tietoa ketterästä tuotekehityksestä ja aikataulujen arvionnista. Pyynnöstä muokkaamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan koulutuksen.

Koulutuskielemme on vaihtoehtoisesti joko englanti tai Oulun murre. Tutustu Kurssitarjontaamme!

Miksi valita meidän koulutus?

Käytännönläheisyys
Tiedämme kokemuksesta millaisia haasteita käytännön työssä kohdataan ja siksi opetamme oikeita käytännössä toimivia ratkaisuja. Useat koulutukset tarjoavat mielenkiintoisia teorioita ja kokemuksia, mutta ovat valitettavan harvoin hyödynnettävissä käytännön työssä. Me pystymme tarjoamaan parempaa.
Asiakaslähtöisyys
Ihmiset, tiimit, työyhteisöt ja niiden tarpeet ovat erilaisia, joten myös meidän koulutukset räätälöidään teidän tarpeita vastaaviksi. Jotta koulutuksemme olisivat mahdollisimman tehokkaita, muokkaamme kurssimme sisältöä ja painopistealueita juuri teidän tarpeisiinne.
Jatkoseuranta
Huolehdimme teistä myös koulutuksen jälkeen. Koulutuksemme opastaa teidät oikeaan suuntaan, mutta osaamisemme on käytössänne tarvittaessa myös seuraavissa askelissa. Muutaman tunnin jatkovalmennuksilla löydämme yhdessä jatkoparannuksia työmenetelmiin ja ratkaisuja mahdollisesti esille tulleisiin haasteisiin.

Agile Scrum ja Kanban menetelmät

Agile Scrum menetelmä

Agile Scrum menetelmä parantaa työtiimisi tehokkuutta ja laatua! Agile Scrum menetelmä kehitettiin alun perin ohjelmistokehityksen tarpeisiin, mutta samoja tekniikoita pystytään soveltamaan helposti muillakin aloilla. Se tarjoaa eräänlaisen työmenetelmien viitekehyksen projektin hallintaan, jonka kokenut osaaja kykenee muokkaamaan tehokkaaksi lähes millaiseen työhön tahansa. Kaikista Agile menetelmistä juuri Scrum on suosituin – syystäkin.

Kanban menetelmä

Kanban on LEAN menetelmä, joka auttaa tekemään prosessin näkyväksi ja siten tehostamaan sitä. Kanban menetelmän avulla erilaiset pullonkaulat saadaan selvitettyä, mutta lisäksi työn visuaalinen näkeminen tekee siitä tekijöilleen mielekkäämpää. Menetelmä sopii erinomaisesti yhteen Scrum menetelmän vuoksi ja usein törmääkin termiin ScrumBan, joka tarkoittaa juuri näiden menetelmien yhdistettyä työskentelytapaa.

Mikäli haluat tietää Agile Scrum tai Kanban menetelmien soveltuvuudesta juuri teidän työssänne, ota yhteyttä!

Scrum Master ja Product Owner koulutukset

Agile Scrum menetelmän keskiössä ovat Scrum Master ja Product Owner roolit. Järjestämme erillisiä Scrum Master ja Product Owner koulutuksia, mutta tarvittaessa myös yhdistettyjä koulutuksia pureutuen kumpaankin rooliin.

Certified ScrumMaster® (CSM) ja Certified ProductOwner® (CPO) koulutuksia emme valitettavasti järjestä. Kyseiset sertifikaatit ovat Scrum Alliance organisaation omistuksessa sisältäen erilaisia maksuja ja vaatimuksia, ilman että kokisimme niistä tulevan oikeaa lisäarvoa yritykselle tai koulutettaville. Sertifikaattien sijaan keskitymme laadukkaisiin ja käytännönläheisiin koulutuksiin, joiden uskomme tarjoavan enemmän!

Toivomme kuitenkin koko tiimin osallistuvan koulutuksiin, sillä Agile Scrum työskentelyssä on tärkeää, että jokaisella osallisella on yhtenäinen käsitys eri rooleista ja vastuualueista. Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta kouluttaa kokonaisia tiimejä, kannattaa koulutuksessa olleiden jakaa koulutuksissamme saadut tietonsa kaikille.

Kurssitarjontamme

Agile Scrum perusteet

Agile Scrum perusteet on tarkoitettu tiimeille, joilla ei ole aiempaa kokemusta Scrum menetelmästä. Kurssi antaa valmiudet Scrum -menetelmien käyttöönottoon. Menetelmä käydään läpi melko nopeasti, joten mitää valmista prosessimallia ei ehditä rakentamaan. Käyttöönottoon saa koitenkin hyvät pohjat, joilla pääsee varmasti liikkeelle.

Kurssin sisältö

– Agile periaatteet
– Agile Scrum perusperiaatteet
– Tiimi, Scrum Master ja Product Owner
– Sprintit ja Backlogit

Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Koko tiimi ja suoraan tiimin kanssa toimivat
Hinta: Alkaen 2000€ + ALV (max 10 hlö)

Agile Scrum

Agile Scrum kurssi on tarkoitettu tiimeille, joilla ei ole aiempaa kokemusta Scrum menetelmästä. Kurssin jälkeen tiimillä on valmius aloittaa työskentely Agile Scrum -menetelmällä.

Kurssin sisältö

– Agile periaatteet
– Agile Scrum prosessimalli ja käsitteet
– Scrum Master, Product Owner ja käytännön toiminta
– Käytännön haasteiden ratkaisumalleja
– Scrum käyttöönotto!
– Kanban menetelmä osana Scrum työskentelyä
– Scrumin skaalaaminen isommalle organisaatiolle
– Työmäärien estimointi

Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Koko tiimi ja suoraan tiimin kanssa toimivat
Hinta: Alkaen 3500€ + ALV (max 10 hlö)

Agile Scrum Master

Agile Scrum Master kurssi on suunnattu tuleville ja nykyisille Scrum Mastereille. Kurssin aikana käydään läpi kyseisen roolin erikoispiirteet ja haasteet, huomioiden kuitenkin muutkin roolit erityisesti Scrum Masterin näkökulmasta.

Agile Scrum prosessimalli käydään läpi erityisen tarkasti, sillä siitä huolehtiminen on yksi Scrum Masterin tärkeimpiä tehtäviä.

Kurssin sisältö

– Agile periaatteet
– Agile Scrum prosessimalli, käsitteet ja roolit
– Scrum Masterin tärkeimmät tehtävät ja haasteet
– Toimiminen osana itse-organisoituvaa tiimiä
– Ongelmatilanteissa toimiminen
– Scrum prosessin muokkaaminen tiimin kanssa

Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Tulevat ja nykyiset Scrum Masterit
Hinta: Alkaen 3500€ + ALV (max 10 hlö)

Agile Product Owner

Agile Product Owner kurssi on suunnattu tuleville ja nykyisille Product Ownereille. Kurssi pureutuu roolissa vaadittaviin erityistaitoihin ja vastuisiin, joita vaaditaan toimimiseen tiimin, yrityksen johdon ja asiakkaiden välissä.

Kurssin sisältö

– Agile Scrum menetelmä ja roolit
– Product Ownerin rooli organisaatiossa
– Tehtävälistan (backlog) luominen ja priorisointi
– Vaatimusmäärittely
– Usean tiimin yhteistyö ja aikataulujen määrittely
– Ongelmatilanteissa toimiminen ja kommunikointi

Kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Tulevat ja nykyiset Product Ownerit
Hinta: Alkaen 3500€ + ALV (max 10 hlö)

Agile Scrum jatkokurssi

Agile Scrum jatkokurssi on tarkoitettu Scrum menetelmää aktiivisesti käyttäville tai aiemmin käyttäneille tiimeille. Kurssilla keskitytään parantamaan tiimin Scrum työskentelyä läpikäymällä tyypillisiä ongelmakohtia ja tarjoamalla niihin erilaisia ratkaisumalleja. Samalla pureudutaan syvemmälle Agile menetelmien syvempään olemukseen ja sitä kautta haetaan tiimille parempaa suuntaa.

Kurssi soveltuu mainiosti myös henkilöille, joiden mielestä Scrum on vain haitaksi tai ei toimi.

Kurssin sisältö

– Scrum ydinajatukset ja roolien syvemmät merkitykset
– Ulkopuolisten tahojen kanssa toimiminen
– Scrum tiimi osana isompaa organisaatiota
– Käytännön haasteiden ratkaisumalleja
– Kanban menetelmän tehokäyttö
– Tiimin Scrum menetelmän uudistaminen

Kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Koko Scrum tiimi ja suoraan tiimin kanssa toimivat
Hinta: Alkaen 2000€ + ALV (max 10 hlö)

Kustomoitu koulutus

Voimme myös rakentaa koulutuksen juuri sinun tiimin tai yrityksen tarpeisiin. Sisältö voidaan rakentaa muiden Agile Scrum koulutusten pohjalta ja lisätä erilaisia painopistealueita.

Esimerkkejä erilaisista painotusmahdollisuuksista:

– Scrum menetelmän käyttöönotto uudessa tiimissä
– Scrum Masterina tai Product Ownerina toiminen
– Ketterä tuotteistaminen
– Tuotekehityksen estimointi
– Johtaminen Scrum tiimissä

Kesto: 1-2 päivää

Hinta: Alkaen 2000€ per päivä + ALV (max 10 hlö)

Konsultointikeskustelut

Konsultointikeskusteluiden tarkoituksena on kehittää jo käytössä olevia työskentelymenetelmiä. Yhdessä keskustelemalla kehitämme nykyistä työskentelyä ja mietimme konkreettisia ratkaisuja mahdollisiin haasteisiin.

Keskustelut ovat tarkoitettu erityisesti henkilöille tai ryhmille, jotka jos soveltavat Scrum menetelmiä nykyisessä työssään, mutta hommat eivät rullaa halutulla tavalla. Toimin myös mielellään ulkopuolisena neuvonantajana erilaisissa ongelmatilanteissa, tarjoten pitkää kokemustani ja osaamistani “solmujen avaamiseen”.

Keskustelu on hedelmällisintä, mikäli ainakin alussa toimitaan pienessä ryhmässä, mutta tarvittaessa voidaan ottaa koko tiimi tai isompikin porukka mukaan.

Kesto: Minimissään 2 tuntia – voidaan tarvittaessa sopia joustavaksi.
Hinta: 200€ + ALV / tunti (max 5 hlö)

HINNOSTA! Hinnat ovat alkaen hintoja, sillä niihin lisätään mahdollinen koulutuksen tilavuokra ja Oulun seudun ulkopuolisissa koulutuksissa matkustukseen liittyvät kulut. Mikäli yrityksellänne on sopivat tilat käytössä koulutukselle, ei kyseistä kulua luonnollisesti tule.

Koulutuksemme hinnat eivät ole henkilöhintoja, vaan koko koulutuksen hinta. Eli jos 1500 euron hintaiselle kurssille tulee 10 henkilöä, tekee se vain 150 euroa henkilöä kohden.

Kouluttajamme

Kouluttajamme Saku Huttunen, on toiminut pitkään erilaisissa Agile Scrum tiimeissä Scrum Masterina ja Product Ownerina. Kokemusta on karttunut myös työprosessien kehittämisestä erilaisten tiimien tarpeisiin. Koulutuskokemusta on jo vuodesta 1995 alkaen niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Agile Scrum koulutuksissa painotus käytännön soveltamisessa ja jatkuvassa kehittymisessä. Mukana koulutuksissa on erilaisia oppeja servant-leader -johtamisesta, oppimisesta, Kanban menetelmästä, Lean menetelmistä ja erityisen paljon oikeita käytännön esimerkkitapauksia. Lisää kouluttajamme taustasta voitte lukea TIIMI sivulta ja ajatuksista BLOGista.