Koulutuksissani usein kerron esimerkkejä Scrum-menetelmän käyttämisestä väärin. Yleensä jossain vaiheessa joudun puheistani tilille, kun koulutettavat vaativat minua määrittelemään millainen on "oikea Scrum". Asian ydin on, missä asioissa voi joustaa ja missä ei, ja missä menee Scrumin rajat. Kuinka määritellään Scrum? Onko Scrumiin sääntökirjaa?

TAGS: Agile, Scrum, Koulutus

Eräs Scrumin ensimmäisistä käyttäjistä ja kehittäjistä, Mike Cohn, on sanonut, että "Scrum ja Ketterät menetelmät eivät sisällä sääntökirjaa (vaikka jotkut ovat sellaista yrittäneetkin laatia)". Hän korostaa sääntöjen orjallisen noudattamisen sijaan ketterien menetelmien perusperiaatteiden kunnioittamista, josta olen samaa mieltä. Valitettavasti tuo kaunis ajatus voi aiheuttaa ongelmia, mikäli joku näkee sen tekosyynä luistaa Scrumin perusasioista ja samalla usein myös ketteristä perusperiaatteista. Tällöin helposti rampauttaa pitkään kehitellyn ja toimivaksi todetun menetelmän.

Myös Extreme Programming menetelmän kehittäjä Kent Beck on samoilla linjoilla sanoessaan, että "käyttämällä 80% prosessista saat 20% hyödyistä". Prosessi on joukko toisiaan tukevia käytäntöjä ja kun jotain ottaa pois, alkaa muutkin osat heikentyä.

Laadin siis eräänlaisen Scrum-sääntökirjan asioista, jotka minusta ovat oleellinen ja merkittävä osa Scrum menetelmää. Lista asioista, jotka mielestäni muodostavat Scrumin ytimen ja joista lipsuminen tekee menetelmästä jotain muuta kuin Scrumin. Haluan vielä korostaa, että kyseessä on oma näkemykseni ja tämänkin jälkeen sanoisin ettei mitään sääntökirjaa ole olemassakaan.

Roolit

Tiimi

Scrum Master

Product Owner

Prosessit

Sprint planning

Daily Scrum

Sprint review

Sprint Retrospective

Tuotokset (Artifaktit)

Product Backlog

Sprint Backlog

Product increment

Loppusanat

Mikäli jotkut listaamistani asioista vaikuttavat turhilta, kannattaa miettiä tarkkaan niiden tarkoitusta ja poistamisen mahdollisia oireita. Esimerkiksi usein kuulen kuinka “Daily Scrum on turha, sillä työskentelemme tiiviisti samassa huoneessa ja kommunikoimme jatkuvasti”. Mutta onko varma, että ilman Dailyä se huoneen hiljaisinkin kertoo ongelmistaan? Onko varmaa, että se huoneen kovin koodaaja, joka haluaisi keskittyä vain omaan työhönsä, hyödyntää koko osaamisensa tiimin hyväksi? Nopeasti hoidettu Daily Scrum on tehokas tapa varmistaa tiedon siirtyminen tiimin sisällä ja tehostaa koko tiimin työskentelyä.

On myös paljon asioita jotka eivät ole osa Scrumia, vaikka ne saatetaan Scrum-koulutuksissa opettaa. Esimerkiksi Planning poker, Story-pisteet, Definition of Done, Scrum-seinä, Burndown chart, Velocity, Kanban, TDD, DevOps, CI/CD, eivät ole osa Scrum menetelmää, mutta niitä kyllä voidaan käyttää Scrumin lisätyökaluina. Ehdottomasti erilaisia lisätyökaluja kannattaa kokeilla ja niiden käyttö ei tietenkään “riko” Scrumia, vaan ovat usein hyvä lisä työskentelytapoihin.

Yleensä koulutuksissani olen tiivistänyt Scrum-ytimen 3×3 listaan, eli 3 roolia, 3 tuotosta ja 3 prosessia. Nyt listassa on 4 prosessia, mutta olen yhdistänyt Sprint Review ja Retrospective tapahtumat, sillä yleensä ne pidetään peräkkäin yhtenä palaverina. Todellinen syy (pakko tunnustaa) yhdistämiselle on, että tuollainen 3x3 näyttää koulutusmateriaaleissa paremmalta ja on helpompi muistaa, kuin 3-4-3 jaottelu.

Onko sinusta jokin asia tuolla turhaan ja sen voisi mielestäsi poistaa? Tai puuttuuko sieltä jotain oleellista? Mikäli sinulla on mielipiteitä “sääntökirjastani”, mielellään keskustelen aiheesta lisää. Aina tekee hyvää, kun joku haastaa ja kyseenalaistaa.

Saku Huttunen 5.11.2019