Asiantuntijanasi ohjelmistoprojektissa

Tyypillisessä ohjelmistoprojekteissa meidän ainoa tehtävä ei ole toteuttaa tuote. Emme ole mitään automaatteja hakkaamassa koodia tietokoneelle, vaan olemme kokeneita suunnittelijoita, joilla on osaamista teknologioista, käyttöliittymistä, graafisesta suunnittelusta ja tuotteistamisesta.

Meidän tähtävämme on toimia teknologia-asiantuntijana asiakkaillemme ja auttaa kaikella kokemuksellamme tuoteprojektin jokaisessa vaiheessa. Kerromme parhaat teknologiat, suosittelemme erilaisia ratkaisuja, perustelemme, ohjaamme, neuvomme, tuemme, mitä tahansa tarvitaankaan.

Avullamme teknologia on apuväline ja mahdollistaja, joilla tuote saadaan lentoon - ei ratkaistava ongelma.

Ohjelmistoprojektin askeleet

Yhteydenotto ja kartoitus

Jokainen asiakkuus ja tuoteprojekti alkaa lyhyellä keskustelulla, luonnollisesti ilman kustannuksia. Meille kerrotaan tuoteideasta ja me kerromme mitä se vaatii teknisessä mielessä. Tarvittaessa voimme tehdä Keksintösäätiön salassapitosopimuksen.

Haluamme ymmärtää asiakkaan todelliset tarpeet ja tarvittaessa esitämme kriittisiäkin kysymyksiä, jotta kaikki tulee huomioitua. Näin haluamme varmistaa tuoteidean menestymisen mahdollisuudet, jotta asiakkaan investoinnit eivät valu hukkaan.

Keskustelun tuloksena asiakas saa alustavan budjettiarvion, jonka perusteella voi miettiä jatkotoimia. Yleensä keskusteluista asiakas saa myös paljon uusia ideoita.

Työmäärän arviointi ja tarjous

Meillä on pitkä kokemus erilaisten tuoteprojektien toteuttamisesta, johon arviointimme pohjautuu. Puramme projektin palasiksi, arvioiden eri ominaisuuksien työmäärät ja koko paketin integroinnin yhteen. Kerromme myös parhaamme mukaan mahdollisista riskeistä arvion suhteen ja mitkä ominaisuudet niitä erityisesti aiheuttaa.

Valitettavasti ohjelmistoprojektien arviointi ei ole tarkkaa tiedettä, kannattaa varautua yllätyksiin. Paras tapa varautua on listata tarkasti tuotteen ydintoiminnot ja erotella ne mahdollisesti myöhemmin toteutettavista lisätoiminnoista. Kun ydintoiminnot on toteutettu, voidaan lisätoimintoja rakentaa niin kauan kuin budjettia riittää.

Laadimme tarvittaessa myös kirjallisen tarjouksen, mikäli asiakas sitä pyytää esimerkiksi rahoitushakemukseen liitettäväksi.

Sopimuksen laadinta

Mikäli asiakas haluaa meidän toteuttavan tuotteensa, edetään sopimuksen tekemiseen. Meillä on omat valmiit sopimuspohjamme tuoteprojekteihin, mutta tarvittaessa asiakaskin voi ehdottaa omaa sopimustaan. Sopimusta tarvittaessa muokataan, kunnes molemmat ovat siihen tyytyväisiä.

Sopimuksissamme yksi oleellisin asia on tuotteen omistajuus, joka kuuluu aina kokonaan asiakkaalle. Lisäksi asiakas voi halutessaan vaihtaa meidät toiseen tekijään ja tarvittaessa neuvomme jatkajamme sopimuksen mukaiseen tuntihintaan. Tällä varmistamme, ettei asiakas ole kanssamme "toimittajaloukussa". Täytyy kyllä erikseen mainita, että vielä meitä ei olla vaihdettu yhdessäkään projektissa toiseen toimittajaan.

Tuotteen kehittäminen ketterästi

Teemme työmme omissa tiloissamme ja yleensä projektiin osallistuu 2-3 henkilöä. Aloitamme aina ydintoiminnoista, rakentaen mahdollisimman helposti laajennettavaa tuotetta. Laitamme tuotteen jo keskeneräisenä mahdollisimman nopeasti asiakkaalle testattavaksi, jolla varmistamme etenemistä oikeaan suuntaan.

Yleensä asiakkaan toivoma alkusuunnitelma toimii vain runkona ja alkupisteelle tuotekehityksessä. Ensimmäisistä kokeiluversioista asiakas saa usein paljon ideoita suunnasta, johon tuotetta kannattaa kehittää ja ketterä sopimus mahdollistaa suunnitelman muuttamisen lennosta. Tietysti myös koodatessa pyrimme tekemään mahdollisimman helposti muokattavaa tuotetta, jotta näiden muutosten työmäärä olisi minimissä.

Koska työmäärällä on vain arvio ja työskentelemme tuntilaskutuksella, raportoimme säännöllisesti projektin etenemistä. Joskus myös budjetti ylittyy, mutta tietysti sitä ei koskaan ylitetä ilman asiakkaan hyväksyntää. Yleisin syy budjetin ylittymiseen on asiakkaan lisävaatimukset, joita alkuarviossa ei ollut mukana. Myös käyttöliittymän ja ulkoasun jatkuva hienosäätö asiakkaan pyynnöstä kasvattaa työmäärää.

Valmistuminen ja jatkokehitys

Kun tuote on asiakkaan mielestä valmis, lopetamme koodaamisen ja tarvittaessa autamme tuotejulkaisussa teknisesti. Tämä ei tarkoita, että tiputtaisimme hanskat kokonaan, vaan olemme tarvittaessa valmiita jatkotöihin ja ylläpitoon.

Sopimuksessamme on jo valmiina kohdat jatkotöille, joten mitään uutta ei tarvitse sopia. Mikäli jatkotöitä tai ylläpitoa ei tarvita, myöskään kustannuksia ei meidän osalta tule.

Asiakkaitamme

Tiimimme koostuu monipuolisista ja erilaisista ammattilaisista, joista jokainen pystyy toteuttamaan itsenäisesti kokonaisia verkkopalveluja alusta loppuun. Jokainen nauttii koodaamisesta, siihen liittyvästä ongelmanratkonnasta ja uuden luomisesta.

Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa. Tuomalla kaikki omat näkemyksemme ja osaamisemme tuoteprojekteihimme, muodostuu erinomainen tiimi ratkaisemaan vaikeimmatkin koodaushaasteet.